» Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc theo năm
Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc năm 2023
NT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
116705
249265
325649
475757
576191
645370
739597
820040
978014
1081191
1104942
1218452
1360762
1462940
1544221
1648260
1753363
1845282
1962857
2091869
21
22
23
24
2552371
2634164
2772859
2887219
2976479
3016179
31
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận